Εγγραφή εταιρείας

Τίτλος εταιρίας *
Όνομα υπευθύνου *
Επωνυμία
Δραστηριότητα
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο *
Κινητό
Διαδικτυακή διεύθυνση
Email *
Όνομα χρήστη *
Κωδ. πρόσβασης *
Επανάληψη κωδικού
Νομός
Περιοχή
Διεύθυνση *
Ταχ. κωδικός
Αριθμός υπαλλήλων
Τρόπος πληρωμής

Όροι και προϋποθέσεις

Για την εγγραφή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ προκειμένου να συμπληρώσετε τη φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για να συμμετέχει μία επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλλει στο travelinn.gr την συμμετοχή τους η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

α) για τον πρώτο χρόνο 20€ (έκπτωση 50% από τα 40€) για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι δέκα(10) άτομα (Ο αριθμός των εργαζομένων θα αποδεικνύεται από την κατάσταση εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ και θα αποστέλλεται με FAX ή EMAIL κατά την έναρξη συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα).

β) για τον πρώτο χρόνο 30€ (έκπτωση 50% από τα 60€) για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι έντεκα(11) έως είκοσι(20) άτομα (Ο αριθμός των εργαζομένων θα αποδεικνύεται από την κατάσταση εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ και θα αποστέλλεται με FAX ή EMAIL κατά την έναρξη συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα).

γ) για τον πρώτο χρόνο 40€ (έκπτωση 50% από τα 80€) για επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι είκοσι ένα(21) έως σαράντα(40) άτομα (Ο αριθμός των εργαζομένων θα αποδεικνύεται από την κατάσταση εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ και θα αποστέλλεται με FAX ή EMAIL κατά την έναρξη συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα).

δ) για τον πρώτο χρόνο 60€ (έκπτωση 50% από τα 120€) για επιχειρήσεις με προσωπικό από σαράντα ένα(41) άτομα και πάνω (Ο αριθμός των εργαζομένων θα αποδεικνύεται από την κατάσταση εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ και θα αποστέλλεται με FAX ή EMAIL κατά την έναρξη συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύει για δύο χρόνια και άνω και ως εκ τούτου οι τιμές εγγραφής διαμορφώνονται ως εξής:

α) 20€+40€=60€ για 2 χρόνια
β) 30€+60€=90€ για 2 χρόνια
γ) 40€+80€=120€ για 2 χρόνια
δ) 60€+120€=180€ για 2 χρόνια


Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Με την εγγραφή της η επιχείρηση αποδέχεται ότι θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 12,5€ το άτομο, 25€ τα δύο(2) άτομα, 30€ τα τρία(3) άτομα, και 40€ τα τέσσερα άτομα της οικογενείας του υπαλλήλου στο συμβεβλημένο ξενοδοχείο ή κατάλυμα ανά ημέρα. Οι τιμές αυτές ισχύουν για ξενοδοχεία έως και τριών (3) αστέρων και για τρεις διανυκτερεύσεις και άνω.

Για ξενοδοχεία τεσσάρων(4) αστέρων και άνω με την εγγραφή της η επιχείρηση αποδέχεται ότι θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 15€ το άτομο, 30€ τα δύο(2) άτομα, 35€ τα τρία(3) άτομα, και 45€ τα τέσσερα άτομα της οικογενείας του υπαλλήλου στο συμβεβλημένο ξενοδοχείο ή κατάλυμα ανά ημέρα. Οι τιμές αυτές ισχύουν για τρεις διανυκτερεύσεις και άνω.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις
apply
Πoλιτική Aπoρρήτoυ Developed and designed by Fedenet